گالری عکس

گالری عکس گروه ماشین سازی اروم فرید
نمایشگاه تهران - خرداد ۱۳۹۲
نمایشگاه صنعت ساختمان - مهر ۱۳۹۴