گالری عکس

گالری عکس گروه ماشین سازی اروم فرید
نمایشگاه تهران - خرداد 1392
نمایشگاه صنعت ساختمان - مهر 1394